Aanvragen tot wijzigen subsidiereservering tijdvak4


Omdat het vierde tijdvak het laatste tijdvak is, is het helaas niet meer mogelijk om nog een nieuwe aanvraag in te dienen. Om toch optimaal het door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde budget te kunnen benutten, is binnen tijdvak 4 de mogelijkheid gecreëerd om elders vrijgevallen budget te herverdelen onder de aanvragers. Dit betekent dat indien u verwacht meer activiteiten te realiseren dan u heeft aangevraagd, u deze mogelijk alsnog kunt opvoeren binnen het SectorplanPlus.

Deze herverdeling wordt in een aantal rondes uitgevoerd, zodat budget dat richting het einde van het SectorplanPlus vrijvalt alsnog kan worden ingezet. Voor de eerste ronde wordt deze zomer opgehaald welke organisaties hun subsidiereservering wensen te wijzigen en verwachten we begin oktober uitsluitsel te geven. Hieronder leest u wat u hiervoor moet doen.

Verzoek en werkwijze
Indien u in het vierde tijdvak verwacht meer activiteiten te realiseren dan binnen uw aanvraag past, of indien u tegenvallende resultaten heeft en verwacht uw aanvraag niet volledig te benutten, verzoeken we u bij deze om dit aangegeven.

Hoe doet u dit?
In de portal is een knop toegevoegd waarmee u aangeeft dat u een wijziging in uw aanvraag verwacht. Wanneer u deze knop aanklikt, staat u bij ons geregistreerd als geïnteresseerde. Uw regionale projectleider ontvangt hierover een bericht en zal contact met u opnemen. U hoeft verder niets te doen.

Waar vindt u deze knop?
De knop kunt u terugvinden in de ‘Opleidingsgegevens’ op uw accountpagina. Het gebruik van deze knop en de bijbehorende afbeeldingen kunt u terugvinden in een korte instructie. Deze instructie is ook de bekijken op de pagina 'Downloads' onder de kop 'Overige'.

Wanneer neemt de regionale projectleider contact met mij op?
De regionale projectleider neemt z.s.m. contact met u op. In verband met de zomervakanties kan dit wat langer duren, maar uiterlijk 20 september 2021 moet de regionale projectleider contact met u hebben opgenomen. 

Tot wanneer kan ik uiterlijk mijn verzoek voor wijziging aangeven? En wanneer ontvang ik uitsluitsel over mijn ingediend verzoek?
De deadline voor het ‘indrukken’ van de knop staat op 13 september 2021. Uiterlijk een week later (20 september) moet er contact zijn geweest tussen u en uw regionale projectleider. Op basis van de beschikbare ruimte in het budget wordt uiterlijk 4 oktober 2021 uitsluitsel gegeven over de ingediende verzoeken.

Kleine aanvragen
Indien u een relatief klein opleidingsproject heeft (met een gereserveerd subsidiebedrag van €15.000 of lager) en er voor dit opleidingsproject een goedgekeurde projectovereenkomst is, bekijken we in alle gevallen of er voldoende ruimte is om de subsidiereservering op te hogen naar het oorspronkelijk aangevraagde bedrag voor tijdvak 4. U hoeft dan geen gebruik te maken van de knop.

Wanneer moet ik wel gebruik maken van de knop bij een kleine aanvraag?
Wilt u het gereserveerde subsidie bedrag omlaag bijstellen of omhoog naar een bedrag hoger dan het oorspronkelijke aangevraagde bedrag, dan dient u wel de eerder genoemde knop te gebruiken.

 

NB (1). Het is alleen mogelijk een verzoek tot bijstelling te doen indien u eerder een reguliere subsidieaanvraag heeft ingediend voor het vierde tijdvak. Aanvragers die uitsluitend gebruik maken van subsidie rondom COVID-scholing komen niet in aanmerking voor een verzoek tot bijstelling.

NB (2). Het is – net zoals bij de oorspronkelijke aanvraag voor tijdvak 4 – niet mogelijk om het plafond van €2 miljoen per aanvraag te overschrijden.