Afsluiting tijdvak 1

Onlangs zijn de laatste controles door het Shared Service Center voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus afgerond. Dit betekent dat, indien u registraties heeft die niet de status 'Registratie beoordeeld' of 'Registratie bevroren' hebben, deze binnenkort op de status 'Vervallen' worden gezet.

NB. De landelijke accountantscontrole van tijdvak 1 loopt gelijk met de accountantscontrole van andere tijdvakken. Dit betekent dat de definitieve uitkering van subsidie tegelijk met de andere tijdvakken, dus na afronding van het gehele SectorplanPlus, plaatsvindt.

Voor vragen kunt u zich richten tot uw regionale projectleider.