Controle Activiteit A en B op basis van volledige registraties

Om zoveel mogelijk voorschotten te kunnen uitkeren heeft het Shared Service Center binnen Activiteit A en B tot op heden de nadruk gelegd op het controleren van de eerste drie documenten van registraties (incl. de geautomatiseerde deelnemersverklaring). Op deze manier konden voorschotten worden uitgekeerd op basis van registraties die nog niet compleet waren.

Nu we richting het einde van het SectorplanPlus gaan ligt de nadruk vooral op het afronden van controles om zo tijdig de programmaperiode af te kunnen ronden. Derhalve controleert het Shared Service Center vanaf heden alleen nog volledige registraties (voor alle activiteiten).

Voor vragen kunt u zich richten tot uw regionale projectleider.