Wijziging hoogte subsidiereservering tijdvak 1 en 2

Inmiddels is het al enige tijd niet meer mogelijk om in tijdvak 1 en 2 van het SectorplanPlus nieuwe registraties en/of deelnemers aan te maken. Op basis van de tot op heden aangemaakte registraties stellen wij daarom de subsidiereserveringen voor deze tijdvakken bij. Dit doen wij zodat ons webportal altijd een realistisch beeld geeft van de hoogte van de subsidie. Het is niet mogelijk de reeds aangevraagde subsidiebedragen omhoog bij te stellen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer u €40.000 aan subsidie heeft aangevraagd in tijdvak 1, maar slechts €30.000 aan registraties heeft ingevoerd, de subsidiereservering wordt bijgesteld naar €30.000. Het kan hierbij nooit zo zijn dat de nieuwe subsidiereservering door deze bijstelling lager uitvalt dan de totale waarde van de aangemaakte registraties.

Indien u verdere vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, of indien de bijstelling volgens u niet klopt, kunt u contact opnemen met uw regionale projectleider.