Verlenging looptijd COVID-gerelateerde activiteiten

Binnen het SectorplanPlus bestaat de mogelijkheid om extra opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de coronacrisis mee te nemen voor subsidie. Voor nieuwe medewerkers die speciaal ter ondersteuning in crisistijd zijn aangenomen (al dan niet met een vorm van loon) is hiervoor Activiteit X in het leven geroepen. Voor reguliere medewerkers bestaat de mogelijkheid om bij Activiteit C2, D en E een vinkje aan te klikken waarmee duidelijk wordt dat het COVID-gerelateerde activiteiten betreft. De periode waarbinnen deze activiteiten mee kunnen worden genomen was vooralsnog 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Omdat de coronacrisis echter nog steeds voortduurt en de druk op de zorg onverminderd hoog is, heeft het Ministerie van VWS besloten dat -- zolang er voldoende budget is -- het ook mogelijk is om in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 coronagerelateerde activiteiten mee te nemen binnen het SectorplanPlus. In die periode geldt het principe dat aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst worden toegekend tot het budget is uitgeput.

De deadline op 1 mei 2021 voor het compleet en definitief indienen van alle COVID-gerelateerde registraties geldt nog steeds voor alle registraties waarvan de activiteiten zijn uitgevoerd in de periode tot en met 31 maart 2021. Voor de periode daarna volgt nog een aanvullende deadline.

Indien u aanvullende vragen heeft over deze verlenging kunt u contact opnemen met uw regionale projectleider.