Deadline voor aanvullende verantwoording voor behoud

In tijdvak 4 kunnen organisaties die hier subsidie voor hebben aangevraagd opleidingsactiviteiten ontplooien die bijdragen aan het behoud van zittende medewerkers. Een voorwaarde hiervoor is dat zij hun visie en de lessons learned op dit thema delen, zodat andere organisaties hiervan kunnen leren. De deadline voor deze verantwoording staat op 31 maart. We roepen organisaties daarom op voor die datum de benodigde verantwoording aan te leveren bij hun projectleider. 

Als gevolg van corona, zien we echter dat de context binnen veel organisaties veranderd is, waardoor eerdere plannen (nog) niet tot uitvoering zijn gekomen of worden bijgesteld. Dit bemoeilijkt het schrijven van een degelijk stuk waarin de visie en ervaringen van organisaties goed tot uiting komen en waar andere organisaties van kunnen leren. Daarnaast zien we ook dat het op tijd opleveren van de verantwoording niet altijd haalbaar is vanwege de druk die corona op de zorg legt. 

Om te voorkomen dat de kwaliteit van deze verantwoording lijdt onder de tijdsdruk is daarom een mogelijkheid tot uitstel gecreëerd. Indien uw organisatie hier gebruik van wenst te maken dient u uiterlijk 31 maart een verzoek tot uitstel naar uw regionale projectleider te sturen. Uw regionale projectleider zal vervolgens met u in gesprek gaan over wat een redelijke termijn is om de benodigde verantwoording op te leveren en op basis daarvan een nieuwe deadline met u afspreken.