Nieuws vanuit het SP+ project

Afgelopen week heeft er een update plaatsgevonden in de portal. Hieronder leest u welke wijzigingen zijn doorgevoerd:

Crebo nummers zijn aangepast
In de portal zijn de oude Crebo nummers aangepast en nieuwe toegevoegd. Vanaf nu kunt u het juiste Crebo nummer kiezen bij het opvoeren van de registraties. Voor registraties die al zijn opgevoerd met de oude Crebo nummers, deze wijzigt het SSC bij de controle van de verantwoording. U hoeft hier dus niets voor te doen.

MCF
In de portal is de melding voor MCF verwijderd. De melding zal het indienen van registraties niet meer in de weg staan. Vanaf nu kunt u de registraties waarbij de melding verscheen, definitief indienen bij het SSC.

De controle op MCF blijft wel bestaan, alleen deze vindt op de achtergrond plaats. Mocht het zo zijn dat er nadere verantwoording nodig is, dan wordt contact opgenomen met de betreffende zorginstelling.

Vernieuwde versie Handboek
Het Handboek SP+ is herzien, alle wijzingen in de subsidieregeling zijn tot en met februari 2021 meegenomen. Het handboek kunt u hier downloaden of terugvinden op de “downloads” pagina.