Combineren SectorplanPlus met andere subsidies

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn er vanuit de overheid veel subsidieregelingen opgezet om de zorg te ondersteunen en om de economische gevolgen van de crisis te bestrijden. Sommige van deze regelingen hebben op het eerste oog overlap met het SectorplanPlus. Hier krijgen wij veel vragen over en daarom hebben we de uitgangspunten rondom combineren van subsidies op een rij gezet.

Activiteit A en B
Het combineren van een Activiteit A of Activiteit B met de subsidies Stagefonds Zorg en Praktijkleren is toegestaan. Combinatie met KIPZ of andere subsidieregelingen is niet toegestaan.

Overige activiteiten
Het is niet mogelijk om kosten op te voeren onder Activiteit C, D, E of X wanneer dezelfde kosten tevens door een andere subsidie worden bekostigd. Het stapelen van verschillende kostensoorten is wel toegestaan binnen deze activiteiten.

Hierbij worden drie kostensoorten onderscheiden:

  • Verletkosten (de uren waarin een deelnemer deelneemt aan een opleiding);
  • Externe opleidingskosten;
  • Interne opleidingskosten (de uren dat een interne docent bezig is met het geven van een opleiding).

 

Voorbeeld: Indien u binnen SectorplanPlus onder Activiteit D slechts de externe opleidingskosten opvoert is het wel mogelijk om de verletkosten middels een andere subsidie te bekostigen. Het is in die situatie echter niet toegestaan om de externe opleidingskosten door middel van zowel het SectorplanPlus als een andere subsidie te bekostigen.

NB. Activiteit X kent twee varianten: De variant waarbij €400 per deelnemer wordt gesubsidieerd heeft alleen betrekking op opleidingskosten (zowel intern als extern). De variant waarbij €750 per deelnemer wordt gesubsidieerd heeft zowel betrekking op de opleidingskosten als de verletkosten.