Afsluiten projectovereenkomst tijdvak 4

De beschikking voor het 4e tijdvak heeft even op zich laten wachten. Dit komt mede door de druk die de coronapandemie uitoefent op de sector en doordat het beschikbare budget aanzienlijk overvraagd was. De subsidiereservering is per subsidietraject aangepast aan het beschikbare budget.

Vanaf heden is het mogelijk om de projectovereenkomst voor tijdvak 4 af te sluiten. Via het portaal is het mogelijk de projectovereenkomst met de subsidiereservering te genereren (zie instructie hieronder), downloaden, ondertekenen en uploaden. Daarnaast dient u voor tijdvak 4 een uittreksel van de Kamer van Koophandel met een afgifte datum van 1 augustus 2019 of later, te uploaden onder projectdocumenten.

Hoe werkt het?
De projectovereenkomst kunt u genereren via het webportal. Als u inlogt dan ziet u in het grijze vlak bovenaan uw startpagina een blauwe button ‘genereer projectovereenkomsten’. Nadat u hierop klikt komt u in het scherm met uw opleidingsprojecten en ziet u (per project bij meerdere opleidingsprojecten) een blauw icoontje in de kolom ‘projectovereenkomst’. Via dit icoontje kunt u de projectovereenkomst genereren. In het portaal dient u akkoord te gaan met de privacy- en projectvoorwaarden (deze voorwaarden zijn opgenomen onder 'downloads'. Als u dit gedaan heeft dan genereert het portaal de projectovereenkomst welke u vervolgens kunt uitprinten, (laten) ondertekenen door een tekenbevoegd persoon (die ook op de KvK staat) en weer uploaden onder de pagina ‘projectdocumenten’.

Nadat u dit gedaan heeft zal ook de regionale werkgeversorganisatie de overeenkomst ondertekenen en goedkeuren na de controle met het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Voor kleine en middelgrote organisaties
Als u een kleine of middelgrote organisatie bent (zie voor de definitie het handboek projectadministratie) kunt u in aanmerking komen voor 70% respectievelijk 60% subsidie (i.p.v. 50%) voor activiteiten C, D en E. Hiervoor dient u de vastgestelde jaarrekening 2018 te uploaden onder ‘projectdocumenten’.

Let op: dit is een keuze, u kunt ook voor het reguliere subsidiepercentage van 50% kiezen. Het hogere subsidiepercentage is alleen van toepassing op de activiteiten C, D en E.

Tot slot
Wij vragen u vriendelijk om vóór maandag 8 februari 2021 de volgende stukken in het portaal te uploaden:

  • De getekende projectovereenkomst(en);
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel met een afgiftedatum van 1 augustus 2019 of later;
  • Optioneel voor kleine en middelgrote organisaties: de vastgestelde jaarrekening 2018.