Nieuwe richtlijnen voor het Digitaal ondertekenen van documenten 


Sinds de uitbraak van de coronacrisis is er een digitaliseringsslag geweest binnen veel organisaties. Binnen het SectorplanPlus zien we mede hierdoor dat discussies rondom het digitaal ondertekenen steeds vaker voorkomen.
 Hierdoor is een behoefte ontstaan om de bestaande richtlijnen rondom digitaal ondertekenen te herzien. 

Het SectorplanPlus, EY en Ministerie van VWS hebben samen nieuwe richtlijnen opgesteld. Het SSC zal vanaf 1 oktober 2020 deze richtlijnen gebruiken om de documenten te controleren. Is uw document eerder dan 1 oktober 2020 afgekeurd o.b.v. digitaal ondertekenen? Dan kunt u deze documenten opnieuw uploaden.   

Onder het kopje ‘downloads’ kunt u in de ‘Checklist administratie opvoeren per document’ teruglezen wat de nieuwe richtlijnen zijn rondom het digitaal ondertekenen van de documenten.   

De checklist kunt u hier terugvinden