Ondertekenen prestatieverklaring vanaf 15 oktober 2020 niet meer mogelijk met terugwerkende kracht


Bij het declareren onder prestatie-eenheden en kleine aanvragen (Tijdvak 4) moet de prestatieverklaring gebruikt worden. Omdat de verklaring bij de start van Tijdvak 4 nog niet beschikbaar was, mocht deze met terugwerkende kracht ondertekent worden. Vanaf 15 oktober 2020 is dat niet meer mogelijk.

Prestatie Eenheden

De deelnemers moeten binnen 14 dagen en de docent moet binnen vier weken na afloop van de laatste lesdag de verklaring ondertekenen middels een natte handtekening. Gedurende de maatregelen rondom de Covid-19 crisis is het toegestaan dat alleen de docent het formulier ondertekent als er sprake is van online trainingen en de deelnemers dus niet in staat zijn de prestatieverklaring zelf te ondertekenen.

Kleine Aanvragen

Deze verklaring dient binnen 7 kalenderdagen na afronding van de (subsidiabele periode van de) opleiding te worden ondertekend door zowel de werkgever als de deelnemer middels een natte handtekening.