Handleiding, stroomschema en Q&A voor de aanvragen Covid-19 subsidie

Het Ministerie van VWS stelt een vergoeding beschikbaar voor de scholings- en inwerkkosten van (zorg)professionals die helpen in de coronacrisis. Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen via www.extrahandenvoordezorg.nl. Het ministerie van VWS stimuleert dit en maakt daarom voor alle werkgevers in zorg en welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk.

Onder het kopje downloads is de informatie te vinden over het aanvragen van subsidie i.v.m. Covid-19

Handleiding Verantwoording van scholing- en inwerkkosten van (zorg)professionals tijdens Covid-19 webportaal klik hier
Stroomschema aanvragen Covid-19 subsidie klik hier
Q&A Covid-19 subsidie klik hier