Delen van aanpak en lessons learned rondom behoud

In tijdvak 4 kunnen organisaties die dit hebben aangevraagd subsidie ontvangen voor opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het behoud van zittende medewerkers. Maximaal 50% van de subsidie per opleidingsproject mag betrekking hebben op ‘behoud’. Een voorwaarde om van subsidie op ‘behoud’ gebruik te kunnen maken betreft dat arbeidsorganisaties delen welke aanpak of welk programma met betrekking tot behoud zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Deze voorwaarde is bedoeld om de motivatie van de aanpak en de lessons learned te delen en zo verder te brengen en vindt plaats naast de reguliere verantwoording van de opleidingsactiviteiten via het webportal van SectorplanPlus. Daarbij is het de bedoeling dat duidelijk gemaakt wordt wat de uiteindelijke bijdrage aan behoud is geweest of zal zijn en wat collega organisaties hiervan kunnen leren.

Arbeidsorganisaties kunnen kiezen uit een aantal verantwoordingsmethoden, Deze zijn opgenomen in het verantwoordingsdocument. Ook kan, in overleg met de regionale projectleider, voor een eigen wijze van delen worden gekozen, zolang aan de verantwoordingseisen uit het verantwoordingsdocument wordt voldaan.

Arbeidsorganisaties die hebben aangevraagd op behoud, hoeven in principe maar 1 keer te delen wat ze op het gebied van behoud hebben gedaan en wat dit heeft opgeleverd. Voor organisaties die regio overstijgend werken, geldt dat ze dit in principe delen via de projectleider in de regio waar ze volgens de KvK gevestigd zijn. Als er een regiospecifieke aanpak is gekozen, dan heeft het de voorkeur de aanpak te delen in de regio waar deze aanpak betrekking op heeft.

Op basis van de verantwoording kan een organisatie worden gevraagd om als best practice mee te werken aan een activiteit om hun inspanningen op het gebied van behoud breder te delen, bijvoorbeeld door een presentatie op een regionale bijeenkomst of een podcast met interview via het Actie Leer Netwerk.