Vaste vergoedingsbedragen voor de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19) bekend

VWS heeft de hoogte van de vergoedingsbedragen voor medewerkers die in het kader van het coronavirus (COVID-19) extra instromen in Zorg & Welzijn vastgesteld. De vaste vergoeding per medewerker is een subsidiebijdrage in de scholings- en inwerkkosten van werkgevers voor het inzetten van deze medewerkers.

Er worden twee vaste vergoedingsbedragen gehanteerd, namelijk:

  1. 750 euro per medewerker waar een vorm van loon tegenover staat;
  2. 400 euro per medewerker waar geen vorm van loon tegenover staat.

Zorginstellingen die een aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig registreren en verantwoorden binnen hun opleidingsproject. Zorgorganisaties die geen aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend (in december 2019) kunnen alsnog deelnemen aan tijdvak 4 door hun aanvraag voor extra inzet te doen via www.extrahandenvoordezorg.nl of door contact op te nemen met hun regionale projectleider (www.sectorplanplus.nl/contact). Er wordt dan voor hen een opleidingsproject aangemaakt waarmee ze gebruik kunnen maken van deze subsidie.