Subsidie Praktijkleren eenvoudig en snel geregeld vanuit SectorplanPlus

De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo'n 140 mln uitgekeerd, waarvan tussen de 20 en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt.  De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en HBO-duale/deeltijd leerlingen).  Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.  


Activiteiten A, B en C1 vanuit SectorplanPlus = subsidie Praktijkleren

Voor de activiteiten A (BBL),  B (HBO duaal/deeltijd en C1, opgenomen in het Croho register) in het SectorplanPlus geldt dat er sprake mag zijn van samenloop met de subsidie Praktijkleren.


Minder administratieve lasten door koppeling SectorplanPlus- en Praktijkleren portal

In het SectorplanPlus-portal zijn door u, voor de activiteiten A en/of B, al deelnemers- en opleidingsgegevens ingevoerd. Dezelfde gegevens zijn voor een groot deel nodig om de subsidie Praktijkleren aan te vragen. De samenwerkende regionale werkgeversorganisaties binnen Zorg en Welzijn hebben Gilde-BT vorig jaar de opdracht gegeven een link te bouwen tussen het portal www.sectorplanplus.nl dat gebruikt wordt voor de verantwoording van het SectorplanPlus en het portal www.zorg-praktijkleren.nl  Daardoor kan informatie worden ‘overgezet’ (in opdracht van u als zorginstelling ) en kunt u als instelling tegen een aantrekkelijk tarief en met weinig moeite (er moeten aanvullend nog enkele gegevens worden aangeleverd, zie folder ) de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze werkwijze past in ons streven naar verlaging van de administratieve lasten.

Het levert u als zorginstelling mogelijk ook een behoorlijke besparing op. Subsidie-adviesbureaus vragen tussen de 10 en 20% fee, over max. € 2.700.- per deelnemer per jaar. Het aanbod dat er nu ligt is stukken lager, tussen de € 75.- en € 130.- per deelnemer per jaar.  Minder werk en meer opbrengst! 

Aanmelden voor subsidie Praktijkleren?
Met uw bestaande SectorplanPlus account kunt u zich eenvoudig aanmelden via de Zorg-Praktijkleren ‘pop-up’. Ga hiervoor naar uw Startpagina in www.sectorplanplus.nl.

Meer informatie?

Hier vindt u de Zorg Praktijkleren folder met meer informatie. Heeft u nog vragen? Ga dan naar www.zorg-praktijkleren.nl, mail ons via info@zorg-praktijkleren.nl  of bel met 088 – 00 84 580 (backoffice Zorg Praktijkleren)