Coronacrisis, online trainingen,BBL/ HBO en verantwoording

In verband met de coronacrisis ontstaan er in sommige gevallen problemen met de verantwoording van trajecten binnen het SectorplanPlus. Zo is er een toename van het aantal trainingen dat op afstand wordt gegeven (via beeldbellen), waarbij vaak niet mogelijk is om een presentielijst te ondertekenen. Een andere situatie die we tegenkomen is dat MBO- en HBO-opleidingen tijdelijk worden stilgelegd of op een andere manier worden ingevuld dan normaal.

 

In dit kader hanteren we de volgende richtlijnen:

  • Bij online trainingen (niet E-Learning) is het toegestaan dat een docent een presentielijst ondertekent en zelf alle namen van deelnemers opschrijft en bevestigt. De bevestiging kan bijvoorbeeld door middel van vinkjes/kruisjes bij namen van deelnemers die wel of niet hebben deelgenomen. Het is hierbij tevens van belang dat de docent duidelijk aangeeft dat het een online training betreft (door dit bijvoorbeeld met pen erbij te schrijven). De ondertekening door de docent moet ook hier binnen 7 dagen plaatsvinden. Ondertekening door de leidinggevende van de docent (bij interne docentkosten) moet binnen 3 weken plaatsvinden. 
  • Bij opleidingen binnen Activiteit A en B geldt dat de gehele periode waarin iemand is ingeschreven voor de opleiding geldt als subsidiabel. Alleen indien een opleiding formeel wordt stilgezet is dit niet langer subsidiabel.

 

Indien u vragen heeft, of de afgelopen periode een andere vorm van verantwoording heeft gehanteerd, kunt u deze vragen richten aan het Shared Service Center: ssc@regioplus.nl