Vereenvoudiging verantwoording activiteit C, D en E voor tijdvak 4

In mei wordt een administratieve lastenverlichting voor activiteiten C2, D en E voor tijdvak 4 in het portaal doorgevoerd (met uitzondering vanC1 en C3). Vanaf dan wordt het mogelijk om bij het aanmaken van nieuwe registraties te kiezen voor ‘werkelijke kosten’ (de huidige wijze van verantwoorden) of ‘prestatie-eenheid’.

 

Bij prestatie-eenheden is de verantwoordingslast teruggebracht tot twee documenten (een loonstrook en een prestatieverklaring) en de subsidie wordt berekend op basis van vastgestelde normtarieven, de werkelijke duur van de opleiding/ training en de omvang van de groep (aantal deelnemers). Prestatie-eenheden biedt als voordeel dat er aanzienlijk minder bewijslast nodig is.

 

Verder gelden de volgende voorwaarden bij prestatie-eenheden:

  • alleen in tijdvak 4;
  • voor activiteiten C2, D en E;
  • niet mogelijk bij een kleine aanvragen (< 15K), deze kennen een eigen verantwoordingsregime;
  • combinatie van interne en externe docentkosten is niet mogelijk;
  • meerdere docenten opvoeren is niet mogelijk;
  • de subsidie wordt gebaseerd op vaste norm uurtarieven;
  • Muteren van kostensoorten na aanmaken van een registratie is niet mogelijk. Oftewel kiest u voor werkelijke kosten (= meer bewijslast, maar mogelijk ook een hoger subsidiebedrag), dan kunt u deze niet wijzigen naar prestatie-eenheid (= beperkte bewijslast, maar mogelijk een lager subsidiebedrag) en andersom. U kunt voor iedere nieuwe registratie de keuze maken op welke wijze u wilt verantwoorden.

In dit memo leest u alles over de verantwoording van prestatie eenheden.


Voor de prestatieverklaring zijn er twee standaard formats ontwikkeld, namelijk:

  1. Prestatieverklaring T4, C2, D en E, één deelnemer, klik hier;
  2. Prestatieverklaring T4, C2, D en E, één groep, klik hier.

 

Deze formats, mits volledig ingevuld en ondertekend, voldoen aan de gestelde eisen. Als u besluit eigen formats te hanteren wees er dan zeker van dat ook deze formats 100% voldoen aan de gestelde eisen. Zo kunt u waarborgen dat u de subsidiebijdrage ook echt realiseert.

 

Verantwoorden op basis van prestatie-eenheden geldt alleen voor tijdvak 4 en voor reguliere aanvragers. Kleine aanvragers hebben een eigen verantwoordingsregime en worden hierover binnenkort rechtstreeks geïnformeerd.