Contracten kleiner dan 24 uur nu ook onder A of B

Voor tijdvak 3 en 4 is het nu ook mogelijk om arbeidscontracten kleiner dan 24 uur te verantwoorden onder activiteit A of B. Er wordt dan max. 40% (€ 2.000,-) vergoed. Organisaties hebben de keuze deze  HBO en BBL trajecten onder A/B op te voeren (tegen het standaard subsidiebedrag) of de werkelijke kosten op te voeren onder C1.