Versoepeling Pilot Flexibilisering en OCW Experiment Leeruitkomsten

In verband met een versoepeling van de administratieve verantwoording mogen de Pilot Flexibilisering en OCW Experiment Leeruitkomsten mee onder activiteit B als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Situatie 1
Als op de leerwerkovereenkomst vermeld staat dat het gaat om Pilot Flexibilisering HBO of OCW Experiment Leeruitkomsten, dan mag deze mee onder activiteit B. Uiteraard als de deelnemer een dienstverband heeft van minimaal 24 uur. Verder geldt gewoon het normenkader (door drie partijen ondertekend, etc.).

Situatie 2
Als er op een leerwerkovereenkomst het woord “deeltijd” vermeld staat dan mag deze ook onder B als voldaan is aan de volgende 2 voorwaarden:
  • Er is een ondertekende driepartijen overeenkomst (opleider, werkgever en deelnemer)
  • In de overeenkomst staat vermeld dat de praktijk onderdeel is van de opleiding (bijv. er staat een begeleider genoemd, of dat de werkgever zorgt voor een praktijkdeel, praktijkuren zijn genoemd, etc.)
Uiteraard moet ook hier de deelnemer gewoon een dienstverband van minimaal 24 uur hebben en moet de leerwerkovereenkomst voldoen aan de overige normen uit het normenkader.

Let op: in beide situaties mogen de opleidingen ook onder activiteit C1 (blijven staan), dit is niet fout. Het betreft alleen een andere manier van verantwoorden.

Mocht u registraties die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, omgezet willen hebben van C1 naar B, mailt u dan de D-nummers naar het SSC: ssc@regioplus.nl.