Deelnemersverklaring is komen te vervallen

Op 19 en 20 juni zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’. In deze sessie is er gekeken naar mogelijkheden om het administratieve proces voor het verkrijgen van subsidie te vereenvoudigen.

Eén van de lastenverlichtingen van deze tweedaagse sessie is dat de deelnemersverklaring niet langer zal worden gevraagd voor het verantwoorden van de subsidie.

Lees hier verder...