Interview met Joost Trienekens - VWS

‘Met elkaar is er altijd meer mogelijk dan je denkt’

 

Met de vierjarige subsidie SectorplanPlus heeft VWS vanaf 2017 een grote impuls op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn gegeven. Hiermee worden werkgevers financieel ondersteund in het scholen van met name nieuwe medewerkers. Er wordt veel gebruik van gemaakt door werkgevers, maar tegelijkertijd geven diezelfde werkgevers ook klip en klaar aan dat de verantwoordingslasten te groot zijn. Joost Trienekens, voormalig plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeidsmarkt van VWS: ‘Ik schrok, want dit hadden we juist zo willen voorkomen. Tegelijk bood het een goede opening om met elkaar nóg slimmere oplossingen te bedenken.’

Lees hier het hele interview