Opbrengsten anders en slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus

Tijdens de tweedaagse 'anders en slimmer verantwoorden' zijn we met vertegenwoordigers van alle partijen binnen de keten op zoek gegaan naar oplossingen om te komen tot minder administratieve lasten bij het verantwoorden van SectorplanPlus. Dit heeft geleid tot een concrete lijst met potentiële verbeteringen. Deze verbeteringen waren te onderscheiden in ‘quick wins’, zaken voor de middellange termijn en vergezichten voor hoe de sector Zorg en Welzijn in toekomstige regelingen de verantwoording zou willen organiseren (op basis van vertrouwen en kwalitatieve verantwoording).

Graag delen we met u de opbrengsten die tot op heden zijn gerealiseerd en welke verbeteringen er nog aan komen. Zie bijlage.