Tips & Tricks in het algemeen en rondom de administratieve verantwoording

  1. U maakt per onderwerp één traject (dus doel, inhoud en tijdsduur hetzelfde) aan. Hieraan kunt u meerdere registraties koppelen én in meerdere tijdvakken gebruiken. Let op: bij veelvuldig gebruik zult u een offerte (i.v.m. Marktconformiteit) moeten aanleveren.
  2. Facturen, betaalbewijzen én presentielijsten zijn bij een groep in één keer aan alle deelnemers te koppelen door ‘allen’ te selecteren. Dit scheelt bij grote groepen héél veel handelingen.
  3. Lees het handboek projectadministratie of op zijn minst het Normenkader (bijlage 2), zodat u weet waar de aan te leveren documenten aan moeten voldoen.
  4. Hbo:
    - Bij hbo duaal geldt standaard een driepartijenovereenkomst (dus deelnemer, opleider en werkgever). Dit is een wettelijke verplichting.
    - Bij hbo deeltijd kan als er geen driepartijenovereenkomst is, het volgende worden opgevoerd als bewijslast: een onderwijsovereenkomst (tussen deelnemer en opleider) én een studieovereenkomst (tussen deelnemer en werkgever). (Let op: er mag geen sprake zijn van een terugbetalingsregeling.)
  5. De webportal heeft een zoekfunctie. Via ‘Nieuws’ kunt u zoeken op trefwoorden in bijvoorbeeld de Veel gestelde vragen.
  6. Mocht u er met de bovenstaande tips niet uitkomen, dan kunt u het SSC bellen of mailen met uw vragen over de administratie.