Tips & Tricks bij het aanmaken van trajecten

  1. U maakt per onderwerp één traject (dus doel, inhoud en tijdsduur hetzelfde) aan. Hieraan kunt u meerdere registraties koppelen én in meerdere tijdvakken gebruiken. Let op: bij veelvuldig gebruik zult u een offerte (i.v.m. Marktconformiteit) moeten aanleveren. Ook hier geldt dat als u trajecten ‘opknipt’ dit onnodig tijd vergt van de AMR-commissieleden.
  2. Dien geen onzin/test-trajecten in bij de AMR. Dit kost de AMR-commissieleden onnodig tijd.
  3. BHV en EHBO zijn niet subsidiabel, dien dit soort trajecten daarom niet in.
  4. Zorg voor een goede omschrijving van doel en inhoud.
  5. Twijfelt u over of de trajectomschrijving voldoet? Neem contact op met uw regionale projectleider voor een check.