Enthousiaste werkgevers gezocht voor de tweedaagse bijeenkomst ‘Anders verantwoorden SectorplanPlus’

De verantwoording van de subsidie SectorplanPlus kost organisaties soms veel tijd en inspanning. RegioCoöp, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en werkgevers slaan de handen ineen om te onderzoeken hoe de verantwoording van het SectorplanPlus vereenvoudigd kan worden.

Hiervoor gaan we met alle partijen op 19 en 20 juni een werkbijeenkomst organiseren. Voor deze bijeenkomsten zoeken we nog enkele enthousiaste werkgevers die willen en kunnen bijdragen aan deze sessie. 

Het betreft een tweedaags programma van 9:00 tot 17:00 uur. We gaan dus uit van uw aanwezigheid op beide dagen. Informatie over het exacte programma en locatie (midden van het land) volgt.

Twee doelstellingen
We werken tijdens de tweedaagse samen aan antwoorden op twee vragen:
  1. Hoe kunnen we de verantwoording van SectorplanPlus nog binnen de huidige looptijd vereenvoudigen (korte termijn doelstelling)?
  2. Hoe kunnen we de opgedane inzichten en kennis van ‘anders verantwoorden’ in gaan zetten bij nieuwe subsidietrajecten (lange termijn doelstelling)?

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst stuur dan vóór 5 juni een mail aan Martine Duenk: m.duenk@wgvzorgenwelzijn.nl


Duo’s uit alle betrokken zorgorganisaties
Mochten de werkzaamheden gescheiden zijn, dan streven we naar deelname van duo’s van elke betrokken zorginstelling: 
  • de inhoudelijk betrokken projectleider van SectorplanPlus uit de organisatie;
  • en een collega die zorg draagt voor de administratie van het SectorplanPlus.

Participanten

Onderstaande partijen hebben tot nu toe hun deelname bevestigd:
•   Zorgorganisaties:
  • Spirit (Jeugdzorg)
  • Cordaan (VVT)
  • UMC Utrecht (Ziekenhuis)
  • Zuiderland (Ziekenhuis en ouderenzorg)
  • GGnet
•   Ministerie van VWS
•   Ontregel de Zorg
•   RegioCoöp
•   SIGRA 
•   Cosiek (Accountancy)
•   Ernst & Young (Accountancy)
•   DUSI (Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen)