Deadlines voor het opvoeren van registraties en bevoorschotting

Het Shared Service Center (SSC) en de regionale werkgeversorganisaties hebben van vele zorginstellingen het verzoek gehad om duidelijker te communiceren over de planning van het SectorplanPlus en de bijbehorende deadlines. Hieraan wil RegioCoöp graag tegemoet komen. Zeker ook omdat geconstateerd is dat er inmiddels tienduizenden dossiers in het webportaal aanwezig zijn, maar slechts een fractie al bij het SSC is ingediend om te worden beoordeeld.

Onlangs zijn twee deadlines gepasseerd:
  • Eind januari 2019 was de deadline voor het aanmaken van trajecten en registraties én het opvoeren van deelnemers voor tijdvak 1. Per 1 februari is het niet meer mogelijk om nog nieuwe registraties en deelnemers voor dit tijdvak op te voeren. 
  • 20 februari was de deadline voor het uploaden van de projectovereenkomst en het KvK-uittreksel voor tijdvak 2.

Deadline tijdvak 2: 1 juni 2019
In navolging op deze deadlines, is de volgende deadline opgesteld om al uw tijdvak 2 trajecten* / registraties én uw deelnemers in het portaal in te voeren: 1 juni 2019. Vanaf 1 juni zal het net als bij tijdvak 1 niet meer mogelijk zijn om nieuwe registraties aan te maken of nieuwe deelnemers op te voeren voor tijdvak 2.

Bevoorschotting
Vanaf dit jaar worden er periodiek voorschotten uitgekeerd aan zorginstellingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het belangrijk om:

  • bij activiteiten A en B de eerste drie documenten (deelnemersverklaring, leerwerkovereenkomst én de startloonstrook) te uploaden;
  • bij activiteiten C, D en E de complete registratie definitief te maken (= indienen bij het SSC).
 
Uiteraard moet het SSC de documenten positief beoordelen. Het SSC controleert activiteiten A en B proactief, omdat u deze registraties met slechts drie documenten nog niet kunt indienen. 

*Let op: u kunt door de AMR-goedgekeurde trajecten hergebruiken voor andere tijdvakken.