Laatste mogelijkheid om voor tijdvak 1 uw registraties aan te maken

Organisaties die voor tijdvak 1 een aanvraag hebben gedaan, hebben de afgelopen periode massaal gehoor gegeven aan het verzoek om voor 31 december 2018 alle registraties voor tijdvak 1 in de portal aan te maken. De organisaties die door omstandigheden de deadline van 31 december 2018 niet hebben gehaald, krijgen alsnog de mogelijkheid om dit te doen tot en met 31 januari 2019.

Let op: dit is de laatste mogelijkheid om voor tijdvak 1 uw registraties en deelnemers aan te maken in het webportal. Na 31 januari 2019 stellen wij op basis van de dan aangemaakte registraties en ingevoerde deelnemers het voor uw organisatie gereserveerde subsidiebedrag in voorkomende gevallen neerwaarts bij.

Het eventueel vrijvallende budget uit tijdvak 1 kan het minister van VWS dan aanwenden voor andere tijdvakken, zodat ook deze middelen worden ingezet om de tekorten aan te pakken. Daarom is het van belang dat er nu een reëel beeld is van de te verwachten realisatie.

Wat verwachten wij concreet van u, dat u uiterlijk 31 januari 2019 heeft gedaan?
- Voor activiteiten A, B en C1: aanmaken registraties (dossiers) en opvoeren deelnemer (individueel). 
- Voor activiteiten C2, D en E: aanmaken trajecten én registraties (dossiers), inclusief opvoeren deelnemers (individueel en/of groepen).

U kunt later de verantwoordingsdocumenten eraan toevoegen. Al raden wij u aan ook al zo veel mogelijk documenten te uploaden.  Voor de financiële realisatie van C, D en E gaan wij uit van de bedragen uit uw aanvraag. Voor A en B is de werkelijk ingevoerde looptijd van de opleiding bepalend voor de hoogte van de subsidie.