Uw aanvraag tijdvak 3 al ingediend? Al enkele honderden binnen!

U heeft tot en met uiterlijk vrijdag 21 december de tijd om uw aanvra(a)g(en) voor het derde tijdvak SectorplanPlus in te dienen. De aanvraagperiode voor tijdvak 3 is gestart op 3 december en inmiddels hebben wij al vele aanvragen mogen ontvangen. 

Let op! Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 21 december 2018 een volledige aanvraag hebben ingediend, komen niet voor subsidie in aanmerking voor het derde tijdvak.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de eerdere nieuwsberichten en het programma van eisen tijdvak 3 dat u kunt downloaden vanaf de homepage. Wij zien ook uw aanvraag graag binnenkort tegemoet!