Bijna 136.000 werknemers in zorg en welzijn nemen deel aan SectorplanPlus

Mede dankzij SectorplanPlus-subsidie krijgen bijna 136.000 deelnemers de kans om (op)geschoold of getraind te worden in de zorg en welzijnssector. Dit staat in het recent verschenen rapport over SectorplanPlus. Het onderzoeksbureau Bureau Bartels geeft in dit tussenrapport een verdiepend inzicht in wat na twee SectorplanPlus aanvraagperiodes de stand van zaken is. Zowel het rapport als een overzichtelijke infographic van de resultaten vindt u onderaan dit bericht.

Een aantal feiten:
  • Tijdens de eerste twee tijdvakken van het SectorplanPlus hebben zorg en welzijn-werkgevers voor bijna 136.000 deelnemers een subsidiebedrag toegekend gekregen.
  • Meer dan de helft van de aanvragen is gericht op het scholen van nieuwe instroom (tijdvak 1: 66 procent en tijdvak 2: 72 procent).
  • Ruim 20 procent van de activiteiten bestaat uit kwalificerend beroepsonderwijs (A en B activiteiten) en bijna 80 procent uit trajecten voor het trainen, opleiden of ontwikkelen van medewerkers. Daarbij is de verdeling over tijdvak 1 en 2 vergelijkbaar.

De rapportage biedt naast allerlei inzichten over de aanvragers, deelnemers en activiteiten, ook  voorbeelden van hoe de SectorplanPlus middelen zijn ingezet. Zo doen Zorgpartners Midden-Holland, Elver, TWB Thuiszorg, Stichting Van Neynsel, Lyvore en La Providence hun verhaal over wat zij mede dankzij SectorplanPlus hebben kunnen realiseren.

Wij zijn nog steeds op zoek naar mooie voorbeelden van hoe de middelen kunnen bijdragen aan de aanpak van de arbeidsmarktuitdaging. Heeft uw organisatie ook een mooi verhaal over wat u met ondersteuning vanuit SectorplanPlus heeft kunnen realiseren? Informeer dan uw regionale projectleider hierover.


Rapportage SectorplanPlus nov 2018 Infographic