Terugblik op de eerste twee tijdvakken

Vandaag is de aanvraagperiode van tijdvak 3 gestart en tegelijkertijd is dat een mooi moment om terug te blikken. Aan hoeveel deelnemers is er bijvoorbeeld een subsidiebedrag toegekend? Wat is de verdeling tussen de branches? Wordt er meer aangevraagd voor kwalificerend beroepsonderwijs of toch op kort tot (middel)lange training? Om dat inzichtelijk te maken, is er vorige week een tussenrapportage verschenen. Hiervan is nu ook een overzichtelijke infographic gemaakt.