Uiterlijk 31 december 2018 aanmaken dossiers tijdvak 1

Onlangs is naar alle organisaties die voor tijdvak 1 een aanvraag hebben gedaan een mail gestuurd om uiterlijk 31 december 2018 alle registraties voor tijdvak 1 in de portal aan te maken. Het eerste tijdvak loopt inmiddels ruim een jaar en daarom is het tijd om de balans op te maken.

RegioCoöp wil immers overgaan tot het bevoorschotten en daarmee zorgen dat het subsidiegeld op de juiste plekken terecht komt. Ook is het nodig om inzicht te krijgen in vrijgevallen budget dat in toekomstige tijdvakken kan worden benut. Verder is het belangrijk om het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) te informeren over dat zorginstellingen zich volop inzetten om de tekorten op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn aan te pakken. Dit kan door inzicht te bieden in het aantal opleidingen dat wordt gevolgd.

Wat verwachten wij concreet van u, dat u uiterlijk 31 december 2018 heeft gedaan?
- Voor activiteiten A, B en C1: aanmaken registraties (dossiers) en opvoeren deelnemer (individueel).
- Voor activiteiten C2, D en E: aanmaken trajecten én registraties (dossiers), inclusief opvoeren deelnemers (individueel en/of groepen).

U kunt later de documenten eraan toevoegen. Al raden wij u aan ook al zo veel mogelijk documenten te uploaden.