Middelen tijdvak 3 van SectorplanPlus bekend

Vanaf 3 december bieden regionale werkgeversorganisaties de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor opleidingstrajecten ten behoeve van het derde tijdvak. In totaal komt voor dit tijdvak ten minste € 95 mln. beschikbaar. Het ministerie van VWS besluit op basis van het totale overzicht van ingediende aanvragen zoals dat door de regionale werkgeversorganisaties wordt voorgelegd over de middelenverdeling over de sectoren.

Vanaf 3 december tot en met 21 december 2018 kunnen organisaties voor het derde tijdvak subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers. Deze opleidingen moeten een bijdrage leveren aan de aanpak van de tekorten op de regionale arbeidsmarkt. Daartoe moeten ze gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers, om- of opscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing of de scholing van praktijk- of werkbegeleiders. Het derde tijdvak loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

In tegenstelling tot tijdvak 2, hoeven verpleeghuizen in tijdvak 3 hun aanvraag niet meer vooraf voor te leggen aan het Zorgkantoor. Daarmee komt het adviesrapport te vervallen. Wel wordt achteraf getoetst of de ingediende opleidingsprojecten in lijn zijn met het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg.

Andere wijzigingen ten aanzien van het tweede tijdvak zijn de toevoeging van oriëntatiebanen, een aantal nieuwe opleidingen in de opleidingenlijst en een verfijning van opleidingen die betrekking hebben op het trainen en opleiden van deelnemers middels langdurige trajecten. Kijk voor het volledige programma van eisen voor tijdvak 3 op www.sectorplanplus.nl.

Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. Partijen streven naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 15 februari 2019, zodat de subsidietoekenning in de tweede helft van februari bekend kan worden gemaakt.