Middelen tijdvak 2 van SectorplanPlus bekend

Vorige week heeft het ministerie van VWS aan de tweede kamer bekend gemaakt dat de beschikbare middelen voor het 2e tijdvak van SectorplanPlus worden verhoogd van 80 miljoen euro naar 90 miljoen euro. Hiermee zijn voldoende middelen beschikbaar om alle opleidingstrajecten in dit tijdvak te kunnen honoreren.

Voor de zomer is het tweede tijdvak van SectorplanPlus opengesteld voor organisaties om subsidie aan te vragen voor het opleiden van hun medewerkers. Deze opleidingen moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing. In totaal was hiervoor 80 miljoen euro door het ministerie beschikbaar gesteld. Vanuit het veld is volop aangevraagd, waardoor het totaal van de opleidingstrajecten zo’n 10 miljoen euro hoger uitkomt. Het ministerie heeft besloten aan deze enorme belangstelling tegemoet te komen door het bedrag op te hogen tot 90 miljoen euro. Hiermee zien alle organisaties hun opleidingstrajecten gehonoreerd.

Van de aanvraag in het tweede tijdvak gaat afgerond zo’n 3,4 miljoen euro naar de eerstelijnszorg en ambulancezorg, 1,4 miljoen euro naar jeugdzorg en 0,2 miljoen euro naar welzijn. Voor de curatieve zorg is ruim 6 miljoen euro aangevraagd. De overige 79 miljoen euro is aangevraagd door de intramurale care, waarvan een kleine 60 miljoen euro door de VVT. Met dit geld kunnen 70.757 mensen een individueel opleidingstraject volgen.

Aanvragen SectorplanPlus in het tweede tijdvak per branche

Branches Aantal projecten Aantal deelnemers Totaal bedrag
Ambulancezorg 9 336 € 264.800
Apotheek 11 20 € 80.750
Eerstelijnsgezondheidszorg 110 784 € 863.850
Eerstelijnsgezondheidszorg Overig 9 830 € 996.700
Geestelijke gezondheidszorg 81 3.447 € 3.666.850
Geestelijke gezondheidszorg Overig 52 2.676 € 1.787.000
Gehandicaptenzorg 180 7.793 € 11.437.800
Gehandicaptenzorg Overig 17 2.975 € 2.296.800
Jeugdzorg 54 2.562 € 1.409.950
Jeugdzorg Overig 3 53 € 38.600
Kraamzorg 83 1.548 € 1.201.100
Tandarts 5 8 € 17.100
Universitair Medische Centra 5 797 € 1.220.200
VVT 513 34.032 € 49.958.300
VVT Overig 121 7.511 € 9.826.300
Welzijn 27 264 € 195.100
Ziekenhuizen 47 5.121 € 4.806.650
Eindtotaal 1.327 70.757 € 90.067.850