Voorbeeldcasus C1

Een fictieve grote zorginstelling wil een deelnemer met een dienstverband kleiner dan 24 uur gaan opscholen naar verpleegkundige niveau 4. Deze BBL-opleiding duurt in principe 2 jaar.

Belangrijke informatie

  • Een opleiding is maximaal 2 jaar subsidiabel.
  • Onder activiteit C geldt een maximum subsidiebedrag van € 2.000,- bij gemaakte kosten van minimaal € 4.000,-.

Externe kosten die kunnen worden meegenomen

  • Cursusgeld niveau 4 (wettelijk geregelde bijdrage) is vastgesteld op € 582,- per jaar (let op dit bedrag kan per schooljaar verschillen).
  • Verplicht boekengeld zal ongeveer tussen de € 30 en € 100 per collegejaar zijn.

Voor 2 jaar zal dit dus op ongeveer € 1.364,- liggen. U toont deze kosten aan via een factuur én een betalingsbewijs (indien via een batchbetaling dan ook de batch-specificatie toevoegen).

Verletkosten deelnemer (= opleidingsuren die onder werktijd van de deelnemer vallen)
Om de verletkosten te verantwoorden zal er voor elke schooldag die onder werktijd plaatsvindt een presentielijst (zie ons format) door de opleider moeten worden bijgehouden.

Bij een BBL-opleiding is er over het algemeen sprake van 1 lesdag per week en staat 1 leerjaar maximaal gelijk aan 32 lesweken. Ervan uitgaand dat een lesdag 8 uur beslaat, komt dat voor 1 jaar uit op zo’n 256 uur die middels een goede presentielijst te verantwoorden is.

Dit zou voor één leerjaar zo’n 32 presentielijsten betekenen die moeten worden bijgehouden.

256 uur x € 15,33 (vastgesteld uurloon) = € 3.927,04.

Omdat de zorginstelling € 4.000,- kosten ‘moet’ hebben om het maximale subsidiebedrag van € 2.000,- te krijgen. Kan u nu door middel van een simpele rekensom zien dat deze organisatie er met 2 facturen lesgeld (eventueel inclusief verplicht boekengeld) en met 32 presentielijsten van 8 uur al aan het maximale subsidiebedrag zit.

Externe kosten: € 1.364,- (bijv: factuur 1 schooljaar 2018/2019 en factuur 2 schooljaar 2019/2020)
Verletkosten:     € 3.927,04
------------------------------------
Totale kosten:   € 5.291,04
 

Optie 1
Er vanuit gaande dat wel de facturen van beide schooljaren worden opgevoerd, kan in deze fictieve situatie worden volstaan met 22 presentielijsten (dus 10 lesdagen minder).
Daarmee worden 176 uren (22 x 8 uur) verantwoord: € 2.698,08. Tel daar de externe kosten (€ 1.364,-) gebaseerd op 2 schooljaren bovenop en je zit al op een bedrag van ruim € 4.000,-.

Optie 2
Stel dat er maar voor één van de 2 jaren van deze BBL-opleiding subsidie wordt aangevraagd, dan is het wel handig om 27 à 28 presentielijsten goed bij te houden.

Externe kosten:                                                      € 682 (factuur 1 schooljaar 2018/2019)
Verletkosten (gebaseerd op 28 presentielijsten):   € 3.433,92
                                                                                 --------------
                                                                               € 4115,92

Optie 3
U kiest voor gemak en wilt geen presentielijsten laten bijhouden. In dat geval neemt u alleen de externe (factuur)kosten mee en neemt genoegen met een lagere bijdrage in de kosten.

Zie ook voorgaand artikel ‘Administratie onder C1’.