Administratie onder C1

Aan het begin van tijdvak 1 kon er voor deelnemers met een dienstverband kleiner dan 24 uur geen SectorplanPlus-subsidie worden aangevraagd voor BBL- en hbo-duale-opleidingen. Er was een roep vanuit de markt om dit alsnog mogelijk te maken, anders zouden veel werknemers niet in aanmerking komen voor subsidie. Uiteindelijk is er besloten om dit mogelijk te maken onder C1.

Echter, inmiddels geven werkgevers aan dat de administratieve verantwoording onder C1 veel meer werk is dan dezelfde opleiding onder A of B. Hoewel dat zo is, komt dit juist doordat er flinke verschillen zijn tussen activiteiten A en B tegenover C1.

De overeenkomsten

  • Net als onder activiteiten A en B, kunnen onder C1 alleen opleidingen uit de opleidingenlijst worden opgevoerd.

De verschillen

  • A en B zijn berekent op basis van prestatie-eenheden, terwijl C berekent wordt op basis van werkelijke kosten. Dit vereist deels een ander type documenten.
  • Bij A (BBL) en B (hbo-duaal) moeten de deelnemers minimaal een dienstverband van 24 uur hebben, terwijl onder C1 deelnemers met een kleiner dienstverband mee kunnen.
  • Onder C1 kunnen ook de derde leerweg, hbo-deeltijd en Associate Degree worden meegenomen.

In de onderstaande tabel staan de documenten die moeten worden aangeleverd als de externe kosten én de verletkosten van de deelnemer worden meegenomen.
 

Document

Externe kosten

Verletkosten deelnemer

Leerwerkovereenkomst/BVPO/POK

X

X

Deelnemersverklaring

X

X

Loonstrook start

X

X

Factuur

X

NVT

Betalingsbewijs

X

NVT

Presentielijst(en)

NVT

X

Prestatiebewijs

X

NVT


In een volgend artikel zal u een uitgewerkte casus vinden van een grote zorginstelling die een BBL’er wil opscholen.