Check het: subsidiabel of niet?

Bij het indienen van subsidie-aanvragen voor SectorplanPlus zijn alle zorginstellingen gewezen op het Programma van Eisen. Om te zorgen dat administraties aan de subsidie-eisen voldoen, vindt over de uiteindelijke registraties een 100% controle plaats. Niet-subsidiabele activiteiten worden dan alsnog afgekeurd.

Om eventuele teleurstellingen bij zorginstellingen te voorkomen, hebben wij voor u twee checklists opgesteld, waarbij u in enkele stappen kunt zien of:

  • de arbeidsorganisatie in aanmerking komt voor subsidie (o.a. de zorginstelling moet gefinancierd worden uit één van de zorgwetten);
  • de deelnemer in aanmerking komt voor subsidie (o.a. een deelnemer moet echt in een zorggebonden functie werken of gaan werken).

U vindt de checklists onder Downloads bij 'Overige'.