AMR-commissie op landelijk niveau

RegioCoöp is momenteel bezig met het samenstellen van een Arbeidsmarktrelevantie (AMR) commissie op landelijk niveau. Voorheen werd de beoordeling van de arbeidsmarktrelevantie van een traject of training door regionale AMR-commissies gedaan. Hierdoor konden regionale verschillen ontstaan bij het goed- of afkeuren van trajecten. Daarom is uit praktisch oogpunt besloten om de AMR centraal te regelen.

De landelijke AMR-commissie zal gaan bestaan uit acht leden. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van vier werkgevers- en vier werknemersorganisaties in de Zorg en Welzijn sector. Zodra de commissie compleet is, zal deze zo spoedig mogelijk van start gaan met het beoordelen van al ingediende trajecten in de SectorplanPlus-portal. Naar verwachting is dit in de loop van september.

Meer informatie volgt.