Tips & Tricks

De regionale projectleiders en het Shared Service Center (SSC) krijgen regelmatig allerlei vragen binnen. Daarom wat tips en tricks. 

Lees: Handboek Projectadministratie
In het handboek Projectadministratie staan de eisen waar de aanvragers, de aanvraag, de deelnemers en de activiteiten aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor SectorplanPlus.

Onder Downloads kunt u deze downloaden. Het handboek wordt regelmatig aangepast, kijk dus regelmatig over niet al een nieuwere versie is.

Lees: Handleiding portal
Bij de Downloads is de handleiding administratie tijdvak 1 te downloaden. Deze handleiding helpt u bij het navigeren door de portal. Zo staat er onder meer in hoe u activiteiten kunt aanmaken, deelnemers kunt toevoegen en de registratie op vervallen kunt zetten. De handleiding wordt met enige regelmaat nog bijgewerkt. Check daarom regelmatig of u nog met de meeste actuele versie werkt.

Lees: Veel gestelde vragen
Veel van de vragen die nu aan regionale projectleiders of het Shared Service Center (SSC) worden gesteld, zijn op hoofdlijnen te vinden in de veel gestelde vragen op deze website.

Hieronder een drietal vragen waarvan de antwoorden in het handboek en de FAQ's te vinden zijn.

“Ik heb een BBL’er die ik in activiteit A heb opgevoerd, maar hij/zij heeft een dienstverband van 20 uur, mag dit?”
Antwoord: Nee, voor activiteit A en B geldt een minimaal dienstverband van 24 uur per week. Deze BBL’er kan wel opgevoerd worden onder C1.”

“Onze deelnemers hebben een training van 2,5 uur gedaan en die heb ik opgevoerd in E. Nu lees ik dat het minimaal 3 uur moet zijn, en nu?”
Antwoord: Dit betekent dat de minimale eis van 3 uur niet is gehaald en dus is het niet subsidiabel. Echter, maakt de training deel uit van een meerdaagse training (met dezelfde deelnemers) die bijvoorbeeld elk 2,5 uur duren? Maak hier dan één registratie van en voer meerdere presentielijsten (van de diverse trainingsdagen) op.

“Mijn deelnemer is gestopt met de HBO-opleiding, kan ik nog subsidie krijgen?”
Antwoord: Als de deelnemer minimaal zes maanden de opleiding heeft gevolgd, dan is het nog deels subsidiabel mits alle documenten (leerwerkovereenkomst, deelnemersverklaring, loonstrook start, loonstrook eind) correct en aanwezig zijn. In plaats van een diploma moet een deelnameverklaring worden geüpload.