Update: lopende en toekomstige tijdvakken

Update: lopende en toekomstige tijdvakken

De afgelopen maanden zijn er geen nieuwsberichten geplaatst, omdat er volop gewerkt is aan het goed functioneel krijgen van de SABA-webportal. Vanaf nu kunt u weer regelmatig berichten verwachten. Hieronder vindt u een update over allerlei wijzigingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en invloed hebben op de lopende en toekomstige tijdvakken.

Schuiven tussen activiteiten
Bij de aanvraag voor tijdvak 1 (en ook 2) is een opgave per activiteit gedaan door arbeidsorganisaties. In de praktijk blijken sommige deelnemers en/of opleidingen toch in een andere activiteit te vallen. Na overleg met VWS heeft RegioCoöp besloten om “de schotten tussen de activiteiten” op te heffen. Organisaties kunnen op alle activiteiten registreren en realiseren, tot het maximum bedrag dat zij voor het opleidingsproject toegezegd hebben gekregen. Dit geldt voor alle tijdvakken.

Koppeling tussen interne en externe activiteiten
In de praktijk komt het regelmatig voor dat zorginstellingen opleidingen uitvoeren met zowel een externe opleider alsook een interne docent. Voor de verantwoording van alle kosten (interne docentkosten, externe kosten en verlet kosten) moeten twee registraties (1 intern en 1 extern) worden aangemaakt in de portal en dan aan elkaar worden gekoppeld. Dit kan door bij de interne registratie aan te vinken dat er ook sprake is van ‘externe kosten’.

Als de registraties gekoppeld zijn hoeft voor het verantwoorden van de interne docentkosten slechts één deelnemer te worden opgevoerd met alleen de presentielijst waarop ook de uren van de docent zijn afgetekend (niet de hele groep). Bij de andere te uploaden documenten mag een blanco A’4 worden toegevoegd.

Btw-plicht
Zorgorganisaties kunnen vrijgesteld zijn van btw (niet of deels btw-plichtig). Dit betekent dat de btw subsidiabel is.

In het portal zijn twee acties bij “Accountgegevens” nodig om de btw-plicht in het systeem vast te leggen:

  • bij  “Zorginstelling informatie” aangeven of de organisatie btw-plichtig is: ja of nee
  • bij “Documenten” het uploaden van de btw-verklaring (alleen als bij btw-plichtig “nee” is ingevuld)

Bij het uploaden van een factuur moeten subsidiabele kosten worden opgevoerd. Dit zijn de kosten van scholing die in aanmerking komen voor subsidie. Afhankelijk van de btw-vrijstelling kunnen de kosten inclusief of exclusief btw worden opgevoerd.

Praktijkopleider
Na een discussie over de definitie van praktijkopleider (ook wel praktijkbegeleider genoemd), is de definitie verruimd naar: “Het toerusten van (nieuwe) werkbegeleiders en praktijkbegeleiders, zodat zij de instroom van medewerkers kunnen begeleiden volgens nieuwe standaarden en in aansluiting bij actuele en toekomstige onderwijsmethodieken.”

Het betekent dat subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • het opleiden van nieuwe praktijkopleiders;
  • het bijscholen van bestaande praktijkopleiders, mits de bijscholing relevant is voor het uitoefenen van de functie van praktijkopleider;
  • het opleiden van nieuwe werkbegeleiders;
  • het bijscholen van bestaande werkbegeleiders, mits de bijscholing relevant is voor het uitoefenen van de rol van werkbegeleider.


Einddatum tijdvak 1
In het portal stond de oorspronkelijke einddatum van tijdvak 1 (29-02-2020). Dit is recent aangepast. Voor opleidingen is de laatst mogelijke scholingsdag in tijdvak 1 nu 30-04-2020.