Aanvraagcriteria SectorplanPlus bekend, portal morgen open

Vandaag, dinsdag 21 november, wordt op www.sectorplanplus.nl het Programma van Eisen gepubliceerd waarmee werkgevers kennis kunnen nemen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie van SectorplanPlus. Op woensdag 22 november gaat het aanvraagportal op de website open, kan een gebruikersaccount aangemaakt en de aanvraag ingediend worden. Aanvragen voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus kunnen tot en met uiterlijk 5 december 2017 worden ingediend.

Over SectorplanPlus
Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de 1e  tijdvak is € 30 mln euro beschikbaar, ruim € 24 mln voor opleidingsprojecten die betrekking hebben op verpleeghuiszorg en ruim € 5.6 voor o0pleidingsprojecten voor de overige sectoren in zorg en welzijn. In totaal heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. Voor vragen over de opleidingsprojecten kan contact worden opgenomen bij een van de veertien regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus. Opleidingsprojecten moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing.

 

Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden over het SectorplanPlus en de aanvraagprocedure op www.sectorplanplus.nl