Log in

We wijzen u graag op het volgende:

Nieuw wachtwoord

Indien u voor de eerste keer inlogt op de vernieuwde webportal van SectorplanPlus dient u eerst via Wachtwoord opvragen een nieuw wachtwoord aan te vragen.

De instructies worden dan verzonden naar uw
e-mailadres.


Ondersteuning:

Om het systeem optimaal te laten functioneren raden wij aan om met de volgende browsers te werken: Chrome, FireFox, Edge of IE versie 11. Oudere versies worden niet ondersteund.