SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus

Op 19 en 20 juni zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches in Zorg en Welzijn bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’.

Lees hier verder over wat er zoal is besproken en welke mogelijkheden verder worden onderzocht om de administratie voor SectorplanPlus te vereenvoudigen.

Lees ook het startverhaal over de aanleiding, het doel en de bedoeling van de tweedaagse.

Belangrijke portal updates sinds 1 juli

De webportal is op 1 juli 2019 aanzienlijk uitgebreid en verbeterd.

De belangrijkste punten zijn:

  1. Verbeterde startpagina
  2. Dashboards
  3. Wekelijkse mail
  4. Managementrapportages
  5. Pagina ontbrekende documenten
  6. Overzicht deelnemers
  7. Overzicht ontvangen voorschotten
  8. Individuele presentielijsten

Lees meer over de wijzigingen en open het bestand.

Belangrijke data 2019

01/10/2019 Deadline: tijdvak 1 en 2
1.
Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 30-06-2019 is afgerond.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 1 en 2.
01/02/2020  Deadline: tijdvak 1 en 2
1.
Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 31-10-2019 is afgerond.
01/04/2020 Deadline: tijdvak 3
1.
Aanmaken alle registraties met alle deelnemers gekoppeld.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 3.

Personeelstekorten Zorg en Welzijn worden aangepakt

Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest. Meer dan 900 organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag uitgebrachte voortgangsrapportage.

Lees hier verder...

                  

SectorplanPlus