SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...
SectorplanPlus loopt af, aanvraag voor vervolg is ingediend

Afgelopen jaren hebben we gezien dat SectorplanPlus een grote bijdrage heeft geleverd aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdaging in onze sector. In augustus van dit jaar loopt de subsidie na 5 jaar af. De personeelstekorten in de zorg zijn echter nog niet opgelost. De urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers is misschien wel groter dan ooit. 

Vervolgaanvraag ingediend
Omdat we het succes van het huidige SectorplanPlus door willen zetten maar VWS nog druk bezig is met haar meerjarenprogramma, hebben we een tussenoplossing gezocht door een aanvraag voor een vervolg in te dienen voor het schooljaar 2022 - 2023. 


Lees meer >> 

Belangrijke data en deadlines

15/05/2022 Deadline: tijdvak 3
Laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers
15/07/2022 Deadline: tijdvak 4
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 3 april 2022 ligt
01/10/2022 Deadline: tijdvak 4
Compleet en definitief indienen van alle registraties tijdvak 4
10/11/2022 Deadline: tijdvak 4
Laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers

Het volledige deadline overzicht is hier te bekijken.