SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Opbrengsten anders en slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus

Tijdens de tweedaagse 'anders en slimmer verantwoorden' zijn we met vertegenwoordigers van alle partijen binnen de keten op zoek gegaan naar oplossingen om te komen tot minder administratieve lasten bij het verantwoorden van SectorplanPlus. Dit heeft geleid tot een concrete lijst met potentiële verbeteringen. Deze verbeteringen waren te onderscheiden in ‘quick wins’, zaken voor de middellange termijn en vergezichten voor hoe de sector Zorg en Welzijn in toekomstige regelingen de verantwoording zou willen organiseren (op basis van vertrouwen en kwalitatieve verantwoording).

Graag delen we met u de opbrengsten die tot op heden zijn gerealiseerd en welke verbeteringen er nog aan komen. Klik hier.

Tips & tricks

Naar aanleiding van de tweedaagse in juni was er het verzoek om tips & tricks te delen. Inmiddels zijn er twee opgesteld, namelijk met betrekking tot het aanmaken van trajecten en handigheidjes voor de administratie / aanmaken van registraties.

Tips & tricks voor het aanmaken van trajecten

Tips & tricks in het algemeen en rondom de administratieve verantwoording

Belangrijke data 2019

20/12/2019

Aanvragen tijdvak 4
Van 2 tot en met 20 december 2019 bieden de regionale werkgeversorganisaties de mogelijkheid tot het indienen van opleidingsprojecten in het kader van SectorplanPlus, tijdvak 4 .Lees hier meer over de wijzigingen.

01/02/2020  Deadline: tijdvak 1 en 2
1.
Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 31-10-2019 is afgerond.
01/04/2020 Deadline: tijdvak 3
1.
Aanmaken alle registraties met alle deelnemers gekoppeld.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 3.

Deelnemersverklaring

Op 19 en 20 juni zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’. In deze sessie is er gekeken naar mogelijkheden om het administratieve proces voor het verkrijgen van subsidie te vereenvoudigen.

Eén van de lastenverlichtingen van deze tweedaagse sessie is dat de deelnemersverklaring niet langer zal worden gevraagd voor het verantwoorden van de subsidie.


Lees hier verder 

Personeelstekorten Zorg en Welzijn worden aangepakt

Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest. Meer dan 900 organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag uitgebrachte voortgangsrapportage.


Lees hier verder...
              


SectorplanPlus

Wat is sectorplan plus?


SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.


Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.