SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...
Verlenging Covid-19 gerelateerde activiteiten

Het Ministerie van VWS heeft besloten om de looptijd van de COVID-19 gerelateerde activiteiten te verlengen. Dit betekent dat:

  • Organisaties met een actieve aanvraag in tijdvak 4, activiteiten en registraties kunnen opvoeren voor COVID-19 gerelateerde activiteiten. Activiteit X voor nieuwe medewerkers (vanaf 1 maart 2020) en C, D en E.
  • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019, of in de afgelopen maanden) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunt u voor activiteit X alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie;
  • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend, maar via een andere weg dan extrahandenvoordezorg.nl extra personeel heeft geregeld in het kader van de Coronacrisis, dan kunt u contact opnemen met de projectleider in uw regio (https://www.sectorplanplus.nl/contact). Die zorgt dan dat u voor activiteit X alsnog deel kunt nemen aan tijdvak 4 en gebruik kunt maken van deze subsidie.

Voor alle reeds uitgevoerde trajecten tussen maart en september 2020 blijven de gepubliceerde deadlines van kracht, zoals gepubliceerd op de website.... Lees hier verder voor het hele bericht.

Belangrijke data en deadlines

08/02/2021

Deadline: Projectovereenkomst tijdvak 4
Getekende projectovereenkomst en actueel uitreksel KVK uploaden
+
(optioneel) deadline jaarrekening voor middelgrote en kleine organisaties

01/03/2021 Deadline: tijdvak 3
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 31 oktober 2020 ligt
31/03/2021

Deadline: tijdvak 4

Indien van toepassing*: indienen van de aanvullende verantwoording op behoud. Naast de reguliere verantwoording van de activiteiten dient u ook inzicht te geven in uw aanpak als organisatie om personeel te behouden voor uw organisatie en voor de sector.

*alleen van toepassing als u in tijdvak 4 gebruikmaakt van de doelgroep behoud. Neem contact op met uw regionale projectleider als u hier meer informatie over wilt.

01/04/2021 Deadline: tijdvak 4 
Aanmaken van alle registraties en deelnemers waarbij de startdatum voor 1 januari 2021 ligt
+
Deadline eerste drie docs Activiteit A en B (incl. geautomatiseerde deelnemersverklaring) voor registraties met een startdatum voor 1 januari 2021
01/05/2021 Deadline: tijdvak 2
Compleet en definitief indienen van alle registraties
01/05/2021 Deadline: COVID-19 activiteiten
Compleet en definitief indienen van alle registraties onder Activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis
01/07/2021 Deadline: tijdvak 3 & 4
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 28 februari 2021 ligt
01/10/2021 Deadline: tijdvak 4
Aanmaken van alle registraties en deelnemers waarbij de startdatum op of voor 1 juli 2021 ligt
+
Deadline eerste drie docs Activiteit A en B (incl. geautomatiseerde deelnemersverklaring) voor registraties met een startdatum op of voor 1 juli 2021
01/11/2021

Deadline: tijdvak 3 & 4
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 1 juni 2021 ligt