SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Verlenging Covid-19 gerelateerde activiteiten

Het Ministerie van VWS heeft besloten om de looptijd van de COVID-19 gerelateerde activiteiten te verlengen. Dit betekent dat:

  • Organisaties met een actieve aanvraag in tijdvak 4, activiteiten en registraties kunnen opvoeren voor COVID-19 gerelateerde activiteiten. Activiteit X voor nieuwe medewerkers (vanaf 1 maart 2020) en C, D en E.
  • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019, of in de afgelopen maanden) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunt u voor activiteit X alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie;
  • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend, maar via een andere weg dan extrahandenvoordezorg.nl extra personeel heeft geregeld in het kader van de Coronacrisis, dan kunt u contact opnemen met de projectleider in uw regio (https://www.sectorplanplus.nl/contact). Die zorgt dan dat u voor activiteit X alsnog deel kunt nemen aan tijdvak 4 en gebruik kunt maken van deze subsidie.

Voor alle reeds uitgevoerde trajecten tussen maart en september 2020 blijven de gepubliceerde deadlines van kracht, zoals gepubliceerd op de website.... Lees hier verder voor het hele bericht.

Belangrijke data en deadlines

01/10/2020 Deadline: tijdvak 3
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit A t/m E en het uploaden van de eerste drie documenten (incl. geautomatiseerde deelnemers verklaring) voor activiteit A en B.
01/10/2020 Deadline: tijdvak 1
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E.
01/11/2020 Deadline: Jaarrekening tijdvak 3 & 4 (optioneel)
Middelgrote en kleine organisaties kunnen voor de activiteiten C, D en E een hoger subsidiepercentage ontvangen (60% dan wel 70%), mits de jaarrekening aanwezig is.
01/12/2020 Deadline: tijdvak 2 & 3
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidie termijn op of voor 31/08/2020 ligt.
Nog nader te bepalen Deadline: Projectovereenkomst tijdvak 4
Getekende projectovereenkomst en actueel uitreksel KVK uploaden
Nog nader te bepalen Deadline: COVID-19 activiteiten
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit C2, D, E en X. Voor alle scholingsactiviteiten uitgevoerd tussen 1 maart en 30 september 2020 verband houdende met de coronacrisis.
Nog nader te bepalen
Deadline: COVID-19 activiteiten
Compleet en definitief indienen van alle registraties onder activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis.