SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Publicatie Programma van Eisen 4e tijdvak

Het Programma van Eisen voor het 4e tijdvak is vanaf nu te vinden via het menu Downloads of door op de link onderaan dit bericht te klikken. De aanvraagperiode voor het 4e tijdvak loopt van 2 december 2019 tot en met 20 december 2019. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige tijdvak staan vermeld in bijlage 2 van dit Programma van Eisen.

Vanaf 2 december 2019 kunnen ook nieuwe aanvragers zich registreren (account aanmaken). Na het invullen van enkele accountgegevens kunnen ook nieuwe aanvragers aanvragen en  vervolgens opleidingsproject(en)) indienen.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via www.sectorplanplus.nl.

Download hier de Aanvraagprocedure en Programma van Eisen  

Download hier de belangrijkste wijzigingen voor tijdvak 4.

 

Tips & tricks

Naar aanleiding van de tweedaagse in juni was er het verzoek om tips & tricks te delen. Inmiddels zijn er twee opgesteld, namelijk met betrekking tot het aanmaken van trajecten en handigheidjes voor de administratie / aanmaken van registraties.

Tips & tricks voor het aanmaken van trajecten

Tips & tricks in het algemeen en rondom de administratieve verantwoording

Tijdvak 4: Handige tool om te bepalen of u in aanmerking komt voor subsidie

Inspiratiedocument Behoud van Medewerkers

Belangrijke data 2019

20/12/2019

Aanvragen tijdvak 4
Van 2 tot en met 20 december 2019 bieden de regionale werkgeversorganisaties de mogelijkheid tot het indienen van opleidingsprojecten in het kader van SectorplanPlus, tijdvak 4 .Lees hier meer over de wijzigingen.

01/02/2020  Deadline: tijdvak 1 en 2
1.
Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 31-10-2019 is afgerond.
01/04/2020 Deadline: tijdvak 3
1.
Aanmaken alle registraties met alle deelnemers gekoppeld.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 3.

Deelnemersverklaring

Op 19 en 20 juni zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’. In deze sessie is er gekeken naar mogelijkheden om het administratieve proces voor het verkrijgen van subsidie te vereenvoudigen.

Eén van de lastenverlichtingen van deze tweedaagse sessie is dat de deelnemersverklaring niet langer zal worden gevraagd voor het verantwoorden van de subsidie.


Lees hier verder 

‘Met elkaar is er altijd meer mogelijk dan je denkt’

Interview met Joost Trienekens - VWS

Met de vierjarige subsidie SectorplanPlus heeft VWS vanaf 2017 een grote impuls op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn gegeven. Hiermee worden werkgevers financieel ondersteund in het scholen van met name nieuwe medewerkers. Er wordt veel gebruik van gemaakt door werkgevers, maar tegelijkertijd geven diezelfde werkgevers ook klip en klaar aan dat de verantwoordingslasten te groot zijn. Joost Trienekens, voormalig plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeidsmarkt van VWS: ‘Ik schrok, want dit hadden we juist zo willen voorkomen. Tegelijk bood het een goede opening om met elkaar nóg slimmere oplossingen te bedenken.’

Lees hier verder


SectorplanPlus

Wat is sectorplan plus?


SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.


Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.