SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...
Verlenging Covid-19 gerelateerde activiteiten

Binnen het SectorplanPlus bestaat de mogelijkheid om extra opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de coronacrisis mee te nemen voor subsidie.

- Voor nieuwe medewerkers die speciaal ter ondersteuning in crisistijd zijn aangenomen (al dan niet met een vorm van loon) is hiervoor Activiteit X in het leven geroepen.
- Voor reguliere medewerkers bestaat de mogelijkheid om bij Activiteit C2, D en E een vinkje aan te klikken waarmee duidelijk wordt dat het COVID-gerelateerde activiteiten betreft.

De periode waarbinnen deze activiteiten mee kunnen worden genomen was vooralsnog 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Omdat de coronacrisis echter nog steeds voortduurt en de druk op de zorg onverminderd hoog is, heeft het Ministerie van VWS besloten dat -- zolang er voldoende budget is -- het ook mogelijk is om in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 coronagerelateerde activiteiten mee te nemen binnen het SectorplanPlus.

Lees meer >> 

Belangrijke data en deadlines

01/09/2021 Deadline: COVID-19 activiteiten
Compleet en definitief indienen van alle registraties onder Activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis.
01/10/2021 Deadline: tijdvak 4
Aanmaken van alle registraties en deelnemers waarbij de startdatum op of voor 1 juli 2021 ligt
+
Deadline eerste drie docs Activiteit A en B (incl. geautomatiseerde deelnemersverklaring) voor registraties met een startdatum op of voor 1 juli 2021
01/11/2021

Deadline: tijdvak 3 & 4
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 1 juni 2021 ligt

Het volledige deadline overzicht is hier te bekijken.