SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Vereenvoudiging verantwoording activiteit C, D en E voor tijdvak 4

Begin mei wordt een administratieve lastenverlichting voor activiteiten C, D en E voor tijdvak 4 in het portaal doorgevoerd (met uitzondering van C3). Vanaf dan wordt het mogelijk om bij het aanmaken van nieuwe registraties te kiezen voor ‘werkelijke kosten’ (de huidige wijze van verantwoorden) of ‘prestatie-eenheid’.

Bij prestatie-eenheden is de verantwoordingslast teruggebracht tot twee documenten (een loonstrook en een prestatieverklaring) en de subsidie wordt berekend op basis van vastgestelde normtarieven, de werkelijke duur van de opleiding/ training en de omvang van de groep (aantal deelnemers). Prestatie-eenheden biedt als voordeel dat er aanzienlijk minder bewijslast nodig is.

Lees hier het volledige bericht

In dit memo leest u alles over de verantwoording van prestatie eenheden.


Belangrijke data en deadlines

01/10/2020 Deadline: tijdvak 3
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit A t/m E en het uploaden van de eerste 3 documenten voor activiteit A en B.
01/10/2020 Deadline: tijdvak 1
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E.
01/11/2020 Deadline: Projectovereenkomst tijdvak 4
Getekende projectovereenkomst en actueel uitreksel KVK uploaden
01/11/2020 Deadline: Jaarrekening tijdvak 3 & 4 (optioneel)
Middelgrote en kleine organisaties kunnen voor de activiteiten C, D en E een hoger subsidiepercentage ontvangen (60% dan wel 70%), mits de jaarrekening aanwezig is.
01/11/2020 Deadline: COVID-19 activiteiten
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit C2, D, E en X. Voor alle scholingsactiviteiten uitgevoerd tussen 1 maart en 30 september 2020 verband houdende met de coronacrisis.
01/12/2020 Deadline: tijdvak 2 & 3
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidie termijn op of voor 31/08/2020 ligt.
01/01/2021 Deadline: COVID-19 activiteiten
Compleet en definitief indienen van alle registraties onder activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis.

Vaste vergoedingsbedragen voor de scholings- en inwerkkosten extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19) bekend

Vaste vergoedingsbedragen voor de scholings- en inwerkkosten extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19) bekend

VWS heeft de hoogte van de vergoedingsbedragen voor medewerkers die in het kader van het coronavirus (COVID-19) extra instromen in Zorg & Welzijn vastgesteld. De vaste vergoeding per medewerker is een subsidiebijdrage in de scholings- en inwerkkosten van werkgevers voor het inzetten van deze medewerkers.

Er worden twee vaste vergoedingsbedragen gehanteerd, namelijk:

  1. 750 euro per medewerker waar een vorm van loon tegenover staat;
  2. 400 euro per medewerker waar geen vorm van loon tegenover staat.

Zorginstellingen die een aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig registreren en verantwoorden binnen hun opleidingsproject. Zorgorganisaties die geen aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend (in december 2019) kunnen alsnog deelnemen aan tijdvak 4 door hun aanvraag voor extra inzet te doen via www.extrahandenvoordezorg.nl of door contact op te nemen met hun regionale projectleider (www.sectorplanplus.nl/contact). Er wordt dan voor hen een opleidingsproject aangemaakt waarmee ze gebruik kunnen maken van deze subsidie.

 

SectorplanPlus