SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Opnieuw meer aanvragen SectorplanPlus in vierde tijdvak

Op 21 december is de mogelijkheid gesloten voor instellingen om aanvragen in te dienen voor het 4e tijdvak van het SectorplanPlus. Het aantal organisaties dat van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, lag opnieuw hoger dan bij het vorige tijdvak. Wellicht spelen de vereenvoudiging van de verantwoordingslast en de verruiming van de mogelijkheden hierbij een rol.

In het vierde tijdvak hebben totaal 1.290 instellingen subsidie aangevraagd voor ruim 437 duizend zorgverleners. Nieuw in dit tijdvak is de mogelijkheid tot het opnemen van scholingsinspanningen gericht op behoud en duurzame inzetbaarheid van zittend personeel. 

Lees verder verder 

Belangrijke data en deadlines

31/01/2020

Deadline projectovereenkomst tijdvak 3 en KvK-uittreksel
1. Uploaden projectovereenkomst tijdvak 3
2. Uploaden recent KvK-uittreksel (let op tekenbevoegde)

01/02/2020  Deadline: tijdvak 1 en 2
1. Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 31-10-2019 is afgerond.
01/04/2020 Deadline: tijdvak 3
1. Aanmaken alle registraties met alle deelnemers gekoppeld.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 3.
01/07/2020 Deadline: tijdvak 1 
Alle tijdvak 1 registraties moeten definitief zijn ingediend bij het SSC.

Tips & tricks

Naar aanleiding van de tweedaagse in juni was er het verzoek om tips & tricks te delen. Inmiddels zijn er twee opgesteld, namelijk met betrekking tot het aanmaken van trajecten en handigheidjes voor de administratie / aanmaken van registraties.

Tips & tricks voor het aanmaken van trajecten

Tips & tricks in het algemeen en rondom de administratieve verantwoording

Tijdvak 4
Handige tool om te bepalen of u in aanmerking komt voor subsidie
- Inspiratiedocument Behoud van Medewerkers
- Aanvraagprocedure en Programma van Eisen
- Bijlage 1 bij Programma van Eisen (procedure)

- Bijlage 2 bij Programma van Eisen (belangrijke wijzigingen) 

SectorplanPlus