SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Personeelstekorten Zorg en Welzijn worden aangepakt

Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest. Meer dan 900 organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag uitgebrachte voortgangsrapportage.

Lees hier verder...

                  

Check - SectorplanPlus-subsidie

Wilt u weten of u voor SectorplanPlus-subsidie in aanmerking komt? Doe dan de check!

Klik hier

Belangrijke data 2019

01/06/2019 Deadline
- Opvoeren trajecten, registraties en deelnemers tijdvak 2
01/10/2019 Deadline 
- Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 30-06-2019 is afgerond.
- Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten (dus tijdvak 1, 2 én 3)  
   
   

Deadlines opvoeren registraties en bevoorschotting

Deadline tijdvak 2: 1 juni 2019 
Bovenstaande deadline is opgesteld om al uw tijdvak 2 trajecten/ registraties én uw deelnemers in het portaal in te voeren. Na 1 juni zal het net als bij tijdvak 1 niet meer mogelijk zijn om nieuwe registraties aan te maken of nieuwe deelnemers op te voeren voor tijdvak 2.

Bevoorschotting
Het is de bedoeling om vanaf dit jaar periodiek voorschotten aan zorginstellingen uit te betalen. 

Lees hier meer...

SectorplanPlus