SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Delen aanpak en lessons learned rondom behoud

In tijdvak 4 kunnen organisaties die dit hebben aangevraagd subsidie ontvangen voor opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het behoud van zittende medewerkers. Maximaal 50% van de subsidie per opleidingsproject mag betrekking hebben op ‘behoud’. Een voorwaarde om van subsidie op ‘behoud’ gebruik te kunnen maken betreft dat arbeidsorganisaties delen welke aanpak of welk programma met betrekking tot behoud zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd.  

Deze voorwaarde is bedoeld om de motivatie van de aanpak en de lessons learned te delen en zo verder te brengen en vindt plaats naast de reguliere verantwoording van de opleidingsactiviteiten via het webportal van SectorplanPlus. Daarbij is het de bedoeling dat duidelijk gemaakt wordt wat de uiteindelijke bijdrage aan behoud is geweest of zal zijn en wat collega organisaties hiervan kunnen leren...

Lees hier het volledige bericht.

Belangrijke data en deadlines

01/10/2020 Deadline: tijdvak 3
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit A t/m E en het uploaden van de eerste 3 documenten voor activiteit A en B.
01/10/2020 Deadline: tijdvak 1
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E.
Nog nader te bepalen Deadline: Projectovereenkomst tijdvak 4
Getekende projectovereenkomst en actueel uitreksel KVK uploaden
01/11/2020 Deadline: Jaarrekening tijdvak 3 & 4 (optioneel)
Middelgrote en kleine organisaties kunnen voor de activiteiten C, D en E een hoger subsidiepercentage ontvangen (60% dan wel 70%), mits de jaarrekening aanwezig is.
01/11/2020 Deadline: COVID-19 activiteiten
Aanmaken van alle registraties en het koppelen van alle deelnemers voor activiteit C2, D, E en X. Voor alle scholingsactiviteiten uitgevoerd tussen 1 maart en 30 september 2020 verband houdende met de coronacrisis.
01/12/2020 Deadline: tijdvak 2 & 3
Compleet en definitief indienen van alle registraties voor activiteit A t/m E waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidie termijn op of voor 31/08/2020 ligt.
01/01/2021 Deadline: COVID-19 activiteiten
Compleet en definitief indienen van alle registraties onder activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis.