SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Veel animo 3e inschrijfronde SectorplanPlus

Veel werkgevers in zorg en welzijn hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om SectorplanPlus-subsidie aan te vragen voor extra opleidingsinspanningen gericht op de aanpak van de personeelstekorten in deze sector. Eind december sloot de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het 3e tijdvak, dat startte op 1 januari 2019. In totaal werden 1.337 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim 141 mln. euro. Dit om in totaal 106.408 trajecten te kunnen uitvoeren.

Lees hier verder...

Check - SectorplanPlus-subsidie

Wilt u weten of u voor SectorplanPlus-subsidie in aanmerking komt? Doe dan de check!

Klik hier

Deadlines 2019

31/03 Peildatum bevoorschotting

01/05 Indienen registraties na afronding activiteit voor/op 01/03/2019
01/06 Opvoeren trajecten, registraties en deelnemers tijdvak 2
30/06 Peildatum bevoorschotting

01/07 Indienen registraties na afronding activiteit voor/op 01/05/2019

Deadlines opvoeren registraties en bevoorschotting

Deadline tijdvak 2: 1 juni 2019 
Bovenstaande deadline is opgesteld om al uw tijdvak 2 trajecten/ registraties én uw deelnemers in het portaal in te voeren. Na 1 juni zal het net als bij tijdvak 1 niet meer mogelijk zijn om nieuwe registraties aan te maken of nieuwe deelnemers op te voeren voor tijdvak 2.

Bevoorschotting
Het is de bedoeling om vanaf dit jaar periodiek voorschotten aan zorginstellingen uit te betalen. 

Lees hier meer...

SectorplanPlus